Про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Вінницькому національному аграрному університеті (нова редакція)