фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203

Садівництво та виноградарство

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство