для фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133

Галузеве машинобудування

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133

Галузеве машинобудування