фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051

Економіка

 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051

Економіка