Затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій з установлення відповідності  рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та магістра в Вінницькому національному аграрному університеті

Затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності  рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста структурних підрозділів-коледжів Вінницького національного аграрного університету на 2021 рік