додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242

Туризм

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242

Туризм

Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242

Туризм

Програма фахового вступного випробування  для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм»

Туризм