додаткового фахового вступного випробування
для здобуття ступеня магістр  за спеціальністю 241

Готельно-ресторанна справа

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 241

Готельно-ресторанна справа

Програма додаткового фахового вступного випробування
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241

Готельно-ресторанна справа

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241

Готельно-ресторанна справа