фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Програма фахового вступного випробування
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072

Фінанси, банківська справа та страхування