Факультет Агрономії та лісівництва


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    ПРО ФАКУЛЬТЕТ

КОНТАКТИ
Дідур Ігор Миколайович, декан агрономічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, каб. 2517, 2514, 2406, тел. (0432) 43-85-20
E-mail agronomy@vsau.vin.ua

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВІХИ ІСТОРІЇ
Історія Вінницького національного аграрного університету бере початок у жовтні 1982 року з часу створення Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії на базі Вінницької школи підвищення кваліфікації працівників сільського господарства.
5 квітня 1991 року Державною комісією при Раді Міністрів УРСР (наказ №42) на базі Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії створено Вінницький державний сільськогосподарський інститут (ВДСГІ).
Постановою Кабінету Міністрів України (наказ № 502) від 16 березня 2000 року на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту створений Вінницький державний аграрний університет.
Відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 2 липня 2009 року (протокол №79) його визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти IV рівня. Указом Президента України від 17 грудня 2009 року № 1070/2009 Вінницькому державному аграрному університету надано статус національного.
У жовтні 1982 року наказом по Вінницькому філіалу Української сільськогосподарської академії (ВФ УСГА) створено об’єднаний факультет агрономії та механізації сільського господарства з ліцензованим обсягом 50 осіб спеціальності 1502 “Агрономія” та 50 осіб спеціальності “Механізація сільського господарства” денної форми навчання.
Самостійною структурною одиницею ВФ УСГА агрономічний факультет став у травні 1983 року з ліцензованим обсягом прийому на денну форму навчання – 50 осіб. Цього ж року вперше було проведено набір студентів на заочну форму навчання в обсязі 50 осіб.
Деканом факультету було призначено професора Мамалигу Василя Степановича, одного із фундаторів створення та діяльності факультету з 1983 по 1991 роки.
У 1991 році агрономічний факультет збільшує ліцензований обсяг прийому студентів за денною та заочною формами навчання до 100 осіб.
З 1992 по 2005 роки агрономічний факультет очолював доцент Сауляк Петро Михайлович. Відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 9 червня 1999 року (протокол № 21) спеціальність 1302 – “Агрономія” визнано акредитованою за статусом вищого аграрного закладу освіти IV рівня акредитації.
У 2000 році на агрономічному факультеті вперше здійснюється набір до магістратури за спеціальністю “Агрономія”.
У 2002 році факультет ліцензований (протокол № 42 від 24 грудня 2002 року рішення ДАК) на провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 1301 – “Агрономія” спеціальності 6.130100, 7.130102, 8.130102 – “Агрономія” з підготовки фахівців ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр з ліцензованим обсягом прийому 100 осіб; у 2000 році атестований за напрямом 1301 – “Агрономія” спеціальність 8.130102 – “Агрономія” (протокол № 30 від 12 грудня 2000 року рішення ДАК).
У 2003 році колектив агрономічного факультету успішно проходить ліцензування і на факультеті було відкрито другу спеціальність 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб.
З травня 2005 року агрономічний факультет очолив колишній випускник, доцент Мазур Віктор Анатолійович. З цього часу факультет досягнув нових вершин.
У 2006 році при агрономічному факультеті рішенням Вченої ради створено навчально-наукове дослідне поле у Ботанічному саду “Поділля”, загальною площею 5,75 га з метою проведення навчальних та виробничих практик, а також для виконання дослідів при написанні дипломних робіт бакалаврами, спеціалістами, магістрами, здійснення науково-дослідної роботи науково-педагогічним персоналом факультету.
У 2007 році науково-педагогічним колективом агрономічного факультету успішно проведено акредитаційну експертизу спроможності здійснення освітньої діяльності зі спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища” та ліцензійну експертизу надання освітніх послуг з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” за спеціальністю 7.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” з ліцензованим обсягом прийому на навчання 50 осіб.
У 2008 році здійснено акредитаційну експертизу освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” напряму підготовки “Екологія та охорона навколишнього середовища” і ліцензійну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” в обсязі 25 осіб.
У 2010 році було відкрито спеціальність «Лісове та садово-паркове господарство» і спеціалізацію “Плодоовочівництво та виноградарство”.
З 2011 року на факультеті мають можливість навчатись аспіранти із спеціальності 03.00.16 - екологія.
У 2012 році до складу агрономічного факультету включено науково-дослідне господарство «Агрономічне», на базі якого студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику, закладати та проводити наукові дослідження за тематиками дипломних робіт, аспіранти та викладачі закладають досліди дисертаційних робіт.
У 2012 році було відкрито міжфакультетську спеціальність “Екологічна політика і право”. З цього ж року для студентів агрономічного факультету розпочато проведення лекційних занять окремих дисциплін англійською мовою, що надає можливість їм швидко адаптуватись до умов проведення практики за кордоном, а також в подальшому працевлаштуватись в установи та організації, де для фахівця поставлено вимогу знання іноземної мови.
2013 рік – утворено навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Засновниками консорціуму є Вінницький національний аграрний університет та Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України з їх дослідними, дослідно-селекційними господарствами та структурними підрозділами. Це сприяє розширенню можливостей аспірантів та докторантів агрономічного факультету у проведенні наукових досліджень, а студентів - у проходженні навчальної та виробничої практики.
Впродовж 2013-14 років на факультеті була успішно повторно акредитована можливість підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” за напрямами “Агрономія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Лісове і садово-паркове господарство”.
З 2014 року на агрономічному факультеті почала роботу сертифікована Науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія, яка здійснює лабораторні аналізи якості грунту, води, зернової та іншої продукції. Це дозволило значно підвищити рівень дипломних робіт студентів, а також науковість дисертаційних робіт аспірантів.
У 2015 році агрономічний факультет очолив доцент кафедри грунтознавства, землеробства та агрохімії кандидат сільськогосподарських наук Дідур Ігор Миколайович. На даний час факультет планомірно і ціленаправлено розвивається та виходить на нові горизонти.
Впродовж 2015-16 років на агрономічному факультеті створено колекційний біостаціонарний дослід садово-паркових насаджень, що є візитівкою кафедри садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства. В цей же час агрономічний факультет налагодив співпрацю з виробництвом , зокрема агрохолдингом «Кернел» щодо підготовки фахівців за вимогою виробництва.
Історія створення та розвитку кафедр агрономічного факультету відбувалася разом із становленням факультету з огляду на певні об’єктивні причини, зокрема наявності відповідного науково-педагогічного кадрового забезпечення, контингенту студентів, навчальних дисциплін, напрямів підготовки, науково-дослідної та виховної роботи, а також упровадження їх у виробництво.
У 1982 р. було створено першу кафедру біологічних дисциплін, яка здійснювала освітню діяльність у підготовці фахівців трьох спеціальностей Вінницької філії Української сільськогосподарської академії.
З вересня 1983 р. створено кафедру рослинництва, яку очолював з 1983 по 1987 рр. професор М.М. Макрушин. З 1987 по 2006 рр. кафедру очолював професор О.Л. Зозуля, який був одним із фундаторів становлення університету, агрономічного факультету та кафедри. За період його діяльності відкрита аспірантура, сформована наукова школа. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, написано близько 12 навчальних посібників та підручників, 4 монографії.
У подальшому кафедра рослинництва стала базовою для формування інших кафедр агрономічного факультету:
- 1986 р. створюється кафедра плодівництва, овочівництва, технології зберігання і переробки продукції рослинництва. Її завідувачем був Б.І. Зрібняк, перший директор Вінницької філії Української сільськогосподарської академії;
- 1987 р. створено кафедру землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Кафедру очолив професор В.С. Сніговий;
- 1992 р. створено кафедру ботаніки, генетики та фізіології рослин, завідувачем якої став професор В.С. Мамалига, який працює і на даний час;
- 1996 р. створено кафедру кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації. Кафедру очолив професор І.Ф. Підпалий;
- 2003 р. створено кафедру екології та охорони навколишнього середовища. Завідувачем став академік, професор В.П. Патика;
- 2005 р. створено кафедру селекції та насінництва сільськогосподарських культур. Кафедру очолив професор В.В. Шерепітко;
- 2006 р. створено кафедру ентомології, фітопатології та захисту рослин. Кафедру очолив професор В.П. Пльонсак.

СУЧАСНИЙ СТАН
Агрономічний факультет здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” за спеціальностями “Агрономія”, “Садівництво і виноградарство”, “Екологія” (спеціалізація “Екологічна експертиза”), “Лісове господарство”, “Садово-паркове господарство”, “Захист і карантин рослин”, а також магістрів за спеціальністю “Екологічна політика і право”
На сьогодні агрономічний факультет включає 5 кафедр: Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур; Землеробства, грунтознавства та агрохімії; Ботаніки, генетики та захисту рослин; Екології та охорони навколишнього середовища; Садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства; аспірантуру, науково-вимірювальну агрохімічну лабораторію, Ботанічний сад «Поділля», Навчально-дослідне поле, Науково-дослідне господарство «Агрономічне», Біостаціонар декоративних та малопоширених кукльтур. В межах агрономічного факультету відкритий Науково-дослідний інститут кормовиробництва, буряківництва, селекції та насінництва з науково-дослідним полем площею 10 га, розміщеним у селі Агрономічне за 3 км від Вінницького національного аграрного університету, науково-дослідні господарства, філії кафедр на виробництві.
Базами практик агрономічного факультету є передові сільськогосподарські підприємства, які застосовують сучасні технологічні прийоми вирощування сільськогосподарських культур: Державне підприємство “Дослідне господарство “Бохоницьке”, Приватне сільськогосподарське підприємство «Батьківщина», Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграна Фрут Лука», Подільська дослідна станція садівництва, Дослідне господарство «Артеміда», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Радівське» та інші. Крім того кожна кафедра має філії на виробництві.
Агрономічним факультетом укладені Міжнародні договори та програми з Познанським природничим університетом, Варшавською сільськогосподарською академією (Польща), Сільськогосподарським університетом міста Фужоу (Китай).
На агрономічному факультеті виходить фахове наукове видання: “Сільське господарство та лісівництво“.
Щорічно відбуваються всеукраїнські та внутрівузівські студентські наукові конференції, де студенти звітують за проведену роботу у гуртках, під час власних наукових досліджень за темами дипломних робіт. За результатами таких заходів видаються збірники тез конференцій.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАКУЛЬТЕТУ
Факультет повністю укомплектований науково-педагогічним персоналом. Навчально-виховний процес здійснюють 55 викладачів, з них докторів наук, професорів – 6, кандидатів наук, доцентів – 27. Серед науково-педагогічних працівників: 3 академіки, 1 - член-кореспондент НААН, Заслужені діячі науки і техніки України, Заслужений працівник сільського господарства України, Заслужений лісівник України, Відмінник лісового господарства України.
Всі кафедри факультету очолюються особами з вченими ступенями і званнями, 82% кафедр очолюються докторами наук та професорами. Випускові кафедри 100% очолюють доктори наук та професори.
На агрономічному факультеті функціонують наукові школи, які очолюють д.с.-г.н., професор Петриченко В.Ф.; д.с-г.н., професор Разанов С.Ф.; д.с.-г.н., професор Бондар А.О., доктор с.-г.н. професор Чернецький В.М., доктор с.-г.н. Вдовенко С.А.
Наукова робота на факультеті має практичну спрямованість. Науковці агрономічного факультету активно працюють в регіональних програмах Вінниччини, основні з яких: «Корми і кормовий білок», «Стратегія регіонального розвитку Вінницької області», «Розвиток екологічно-чистих, енергозберігаючих біотехнологій у Вінницькій області», «Ліси Вінниччини», «Раціональне використання та збереження еколандшафтів Вінниччини», «Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів», «Програма розвитку ріпаківництва в Україні».
Факультет приймає активну участь в ряді національних науково-технічних програм:
- «Технології зменшення токсичних викидів в атмосферу об’єктами енергетики, металургії та автотранспорту;
- «Інтродукція перспективних лікарських, плодових, кормових і декоративних рослин з метою збереження і збагачення видового різноманіття в Україні»;
- «Розробка технологій вирощування зернових та зернобобових культур»;
- «Розробка технологій вирощування технічних і кормових культур»;
- «Створення високопродуктивних сортів зернобобових, технічних та ягідних культур, стійких до біотичних і абіотичних факторів довкілля».
Навчання в аспірантурі агрономічного факультету здійснюється за такими спеціальностями:
- 03. Біологічні науки
03.00.16 – екологія.
- 06. Сільськогосподарські науки
06.01.01 – загальне землеробство;
06.01.04 – агрохімія;
06.01.05 – селекція і насінництво;
06.01.06 – овочівництво;
06.01.09 – рослинництво;
06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Університет загалом та агрономічний факультет зокрема, сприяє у працевлаштуванні усім своїм випускникам. Щорічно влаштовуються зустрічі майбутніх випускників з представниками сільскогосподарських підприємств та організацій, а також проводяться круглі столи та «Ярмарки вакансій», факультет тісно співпрацює з Вінницьким обласним центром зайнятості.
Значна увага на агрономічному факультеті приділяється системі працевлаштування випускників, яка передбачає :
- цільову підготовку фахівців шляхом укладання договорів з роботодавцями, розпочинаючи із студентів перших курсів;
- проведення ринку вакансій;
- оформлення карток працевлаштування;
- направлення на роботу випускників факультету за рахунок вакансій наданих Головним управлінням агропромислового розвитку Вінницької державної обласної адміністрації.
Всі випускники агрономічного факультету по завершенні навчання у магістратурі можуть займати керівні посади в органах державної влади всіх рівнів, працювати керівниками сільськогосподарських, переробних, приватних та інших підприємств, навчатися в аспірантурі та по її завершенні і захисті дисертаційної роботи — викладати у вищих навчальних закладах України або працювати науковими співробітниками наукових установ.
Окрім того, фахівці агрономічної спеціальності можуть працювати:
- агрономами у сільськогосподарських підприємствах, агрохолдингах;
- фермерами;
- інженерами підприємств по зберіганню і первинній переробці продукції рослинництва (хлібоприймальні пункти, цукрозаводи, овоче- і плодопереробні підприємства, олієжиркомбінати та інші);
- у маркетингових компаніях світових брендів, які діють на аграрному ринку України та займаються вивченням ефективності і реалізацією власного насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, техніки, технологій;
- садівниками;
- овочівниками.
Фахівці з екології можуть працювати у:
- Державному департаменті екології та охорони навколишнього середовища;
- Державній екологічній інспекції;
- інших організаціях природоохоронного напряму: басейнових управліннях водних ресурсів, обласних відділеннях гідрометцентру, управліннях цивільного захисту, житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури, земельних ресурсів, лісового господарства, гідрогеологічних та геологорозвідувальних організаціях, інституті землеустрою, станції захисту рослин, фітосанітарної інспекції, підприємствах водоканалу та інших;
- інженер-еколог на промисловому підприємстві;
- агроном та інженер з охорони довкілля сільськогосподарських підприємств;
- екологічний експерт у державних та приватних організаціях;
- у підприємствах заповідного фонду: заповідники, заказники, ботанічні сади, зоопарки, лісництва;
- санепідемстанції;
- екологічний аудитор, менеджер;
- екологічна сертифікація продукції на підприємстві;
- бізнес із вирощування і реалізації екологічно чистих продуктів та надання екологічних послуг;
- викладання екології у школах, училищах, технікумах.
Спеціалісти з лісового та садово-паркового господарства можуть працювати:
- інженер лісового господарства;
- інженер садово-паркового господарства міста;
- інженер із захисту та охорони лісу;
- лісник;
- ландшафтний дизайнер;
- садівник, дизайнер, архітектор підприємств з озеленення міста;
- лісогосподарські підприємтсва;
- комунальні підприємства міст по утриманню зелених насаджень;
- державні і приватні мисливські господарства;
- проектні та наукові лісогосподарські установи: національні парки, зоопарки та ботанічні сади;
- Державний департамент екології та охорони навколишнього середовища;
- інші організації природоохоронного напряму: управліннях житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури, лісового господарства та інших.


головна intranet   головна internet