З метою своєчасного приведення у відповідність навчально-методичного комплексу дисциплін (Положення) деканам факультетів сформувати комісію з залученням завідуючих та провідних викладачів випускових кафедр для формування структурно-логічної схеми зв'язків між дисциплінами (Приклад схеми).

Звертатись у відділ методичого та інформаційного забезпечення навчального процесу - 2208 а.

Коваленко Олена Олексіївна - 0984776474