Відділ аспірантури і докторантури


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    Логінова Світлана Олександрівна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: aspir@vsau.org
Фото
 • Посада: завідувач.
 • Біографічні дані: Дата народження: 16 вересня 1987 року
  Громадянство: громадянка України
  ОСВІТА:
  01.09.1994 – 30.05.2002 рр. – Мізяківсько-Хутірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вінницький р-н, с. Мізяківські Хутори;
  01.09.2002 – 30.05.2003 рр. – Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням математики, Вінницький р-н, смт. Стрижавка;
  01.09.2003 – 29.03.2007 рр. – Вінницький транспортний коледж, відділення лісового господарства, спеціальність «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою,м. Вінниця;
  14.04.2007 – 31.12.2009 рр. –Національний лісотехнічний університет України, інститут лісового і садово-паркового господарства, напрям підготовки «Лісове і садово-паркове господарство», отримала диплом бакалавра;
  01.03.2010 – 31.12.2010 рр. –Національний лісотехнічний університет України, інститут лісового і садово-паркового господарства, напрям підготовки «Садово-паркове господарство», отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

 • Науковий напрямок: СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  Статті у наукових фахових виданнях України
  1. Кавун Е.М., Логінова С.О. Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах Вінницької та Житомирської областей. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ, 2017. № 5. С. 174-182.
  2. Кавун Е.М., Логінова С.О. Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ, 2017. № 6 (Том 2). С. 120-128.
  3. Логінова С.О. Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ. 2018. №11. С 142-151.
  4. Логінова С.О., Хаєцький Г.С. Порушення структури біоценозу лісу під дією стовбурових шкідників та методи контролю їх чисельності. Наукові горизонти. 2020. № 12. Vol. 23. Р. 46-57.

  Статті у наукових виданнях інших держав та включених до міжнародних наукометричних баз
  5. Lohinova S. Analysis of the prediction of mass reproduction of stem pests of coniferous trees of Polissya and Forest-Steppe. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 50. Vol. 2. Р. 3-8.

  Інші публікації
  6. Логінова С.О. Стовбурові шкідники ялини європейської (Picea abies) та сосни звичайної (Pinus sylvestris). Збалансоване природокористування – перспектива розвитку суспільства: збірник кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 76-77.
  7. Логінова С.О., Кавун Е.М. Кліматичні передумови виникнення осередків стовбурових шкідників ялини європейської (Picea abies) та сосни звичайної (Pinus sylvestris). Інновації в сучасній агрономії: збірник наукових праць до VІІ міужнародної конференції молодих учених. Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 76-77.
  8. Кавун Е.М., Логінова С.О. Оцінка втрат лісових насаджень, від шкодочинного впливу стовбурових шкідників хвойних древ. Екологічні проблеми сільського вирорбництва: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 грудня 2016 р. Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 90-92.
  9. Логінова С., Дементьєва Н. Роль біотичних і абіотичних факторів при вирощуванні сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris) на північному сході Житомирської області та перспективи здорового лісорозведення. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 березня 2017 р. м. Малин, 2017. С. 86-91.
  10. Svitlana Lоginova, Eduard Kavun, Grigoriy Khaetskiy. The prediction of mass reproduction of stem pests of coniferous trees in Ukraine end its relevance. Smart Bio: 2-nd international conference. 03-05 may 2018. Kaunas. Lithuania, 2018.
  11. Логінова С.О., Кавун Е.М. Роль ялини європейської (Picea abies) та сосни звичайної (Pinus silvestris) в природних та штучних екосистемах. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 7-8 листопада 2018 р. Вінниця: ДОННУ. 2018. С. 150-152.
  12. Логінова С.О. Значення результатів стаціонарного нагляду в осередках масового розмноження стовбурових шкідників. Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю 10 грудня 2019 р. БДПУ. Бердянськ. 2019. С. 19-20.
  13. Логінова С.О. Порівняння стану хвойних насаджень в Лісостепу та на Поліссі. Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12 грудня 2019 р. ПДАА. Полтава. 2019. С. 26-28.
 • Наукових публікацій: 13
 • Розроблені НМКД
 • Хобі:
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: E-mail:svetamagnolia@gmail.com JID, email - lohinova@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet