Бібліотека

Ботанічний сад

Бухгалтерська служба
1Відділ внутрішнього аудиту
2Планово-фінансовий відділ

Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора

Відділ кадрів

Відділ медіа та інформаційних ресурсів

Дрогобицький центр комплексного проектування

Житловий будинок №13

Житловий будинок №5

Загальний відділ

Їдальня

Машинно-тракторна станція `Модуль`

Навчально-науковий центр
1Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування
2Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності
3Навчальний відділ

Науково-дослідне господарство `Агрономічне`

Обчислювальний центр
1Відділ адміністрування мережевого обладнання та комунікацій
2Відділ підтримки програмного забезпечення
3Технічний відділ

Редакційно-видавничий відділ

Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності
1Гуртожиток
2Гуртожиток №1
3Гуртожиток №2
4Гуртожиток №3
5Гуртожиток №4
6Майновий комплекс `Олімпія`
7Навчальний корпус №1
8Навчальний корпус №2
9Навчальний корпус №3
10Навчальний корпус №4
11Навчальний корпус №5
12Навчальні корпуса №1,2,3

Центр аудиту, контролю, кадрового та юридичного супроводу

Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи
1Відділ виховної роботи
2Відділ профорієнтаційної роботи
3Підготовче відділення
4Приймальна комісія

Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва
1Відділ підвищенння кваліфікації
2Відділ післядипломної освіти
3Навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці

Центр культури та дозвілля

Центр практичної підготовки та виробництва

Штаб цивільної оборони

Юридичний відділ