Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-06-09 13:49:02 опублік. Царук Людмила Леонідівна

  Фото 9 червня 2021 року на кафедрі технології виробництва продуктів тваринництва відбулося засідання кафедри по заслуховуванню звітів аспірантів кафедри денної та заочної форм навчання. Зокрема, аспірантка 4 року денної форми навчання Тетяна Ткаченко доповіла про готовність дисертаційної роботи на 100% і підготовлені матеріали до захисту. Аспіранти другого року заочної форми навчання Сергій Скрипник та денної форми навчання Олександр Салюк виконали індивідуальні плани аспірантів за 2020/2021 навчальний рік в повному обсязі і представили матеріали, що є свідченням виконаної дисертаційної роботи в межах 40%. Аспіранти отримали незначні зауваження щодо оформлення презентацій представлених звітів, які будуть враховані до захисту на засіданні вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. Аспірантка денної форми першого року навчання Валентина Грабарівська виконала індивідуальний план аспіранта за перший рік в повному обсязі і представила звіт без зауважень. Успіхів нашим аспірантам!
 • 2021-06-09 13:42:05 опублік. Варпіховський Руслан Леонідович

  Фото ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ!
  З 07 червня 2021 року розпочато практичну підготовку на базі Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області студентів спеціальності 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. Теоретичний курс навчання "озброїв" студентів сумою необхідних знань, а тепер під час практичного навчання студенти здобувають уміння застосовувати знання до виконання стандартних та не стандартних фахових завдань.
  Перший день практики був насиченим та пізнавальним. Окрім вирішення організаційних питань щодо узгодження робочої програми практики з керівниками практики від Управління, для студентів було проведено лекцію заступником начальника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Черваньом Віталієм Івановичем, яка стосувалась питань основ законодавства ветеринарної медицини, нормативно-правової бази, студенти детально ознайомились з структурою Управління.
  Керівниками практики від Управління призначено Ферзалієву Аллу Миколаївну, заступника директора Вінницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, Черваня Віталія Івановича, начальника відділу державного контролю, Салюка Андрія Васильовича, начальника відділу безпечності харчових продуктів. Від ВНАУ керівники практики, науково- педагогічні працівники кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин: Льотка Галина Іванівна, завідувач кафедри, Варпіховський Руслан Леонідович, старший викладач та Бондаренко Владислава Вікторівна, асистент.
  Щиро вдячні керівництву та всім нашим колегам, працівникам Управління! Особлива вдячність начальнику Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Сидоруку Григорію Павловичу за багаторічну співпрацю з ВНАУ!
 • 2021-06-04 14:55:48 опублік. Білявцева Вікторія Вікторівна

  Фото 4.06. о 9 год. в 214 ауд. ТПК ВНАУ відбувся державний іспит для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Результати екзамену для більшості випускників є стартовим майданчиком для подальшого руху в реалізації кар’єри.
  Бех Віталій Валерійович - професор кафедри аквакультури, доктор сільськогосподарських наук голова державної екзаменаційної комісії звернувся до випускників з вітальним словом і оголосив членів комісії, до складу якої входять:
  Ушаков Владлен Михайлович – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, доцент, заступник голови комісії.
  Лутковська Світлана Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, доцент.
  Огороднійчук Галина Михайлівна – доцент кафедри технології виробництва продуктів твариннництва.
  Білявцева Вікторія Вікторівна – к. с.-г. наук, старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, секретар комісії ДЕК.
  Іспит пройшов у гарній дружній атмосфері. Після перевірки екзаменаційних робіт всі студенти та члени ДЕК приступили до наступного етапу – обговорення результатів.
  Комплексність підсумкових випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник навчального закладу вищої освіти з кваліфікацією бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури
  Вітаємо випускників освітнього ступеня «бакалавр» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Життя готує ще багато різноманітних екзаменів та випробувань, які ми вам бажаємо скласти на "відмінно"!
 • 2021-06-03 16:18:23 опублік. Паламарчук Владислав Ярославович

  Фото 2 червня 2021 року на кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії відбувся захист річного звіту аспіранта четвертого року денної державної форми навчання зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва про проведену навчально-наукову роботу за 2020-2021 н.р. Вугляра Василя Сергійовича по темі дисертації: «Подуктивність, перетравність корму та якість м’яса свиней за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки». Звіт супроводжувався змістовною презентацією та відповідною звітною документацією, які висвітлювали матеріал дисертаційної роботи.
 • 2021-06-03 11:34:42 опублік. Варпіховський Руслан Леонідович

  Фото З початку 2020-2021 навчального року на кафедрі ветеринарії, гігієни та розведення тварин розпочали свою наукову діяльність аспірантки першого року навчання: Альона Марценюк і Ольга Кучеренко.
  За період з жовтня 2020 року до травня 2021 року було обґрунтовано наукові теми, затверджено індивідуальні плани роботи. Затверджено НДР за ініціативною темою, сформовано дослідні групи тварин та поставлено на дослід - оформлено "Акт постановки худоби на дослід" в умовах ФГ "Щербич" Літинського району, підготовлено та опубліковано 2 наукові статті в Євроазійському міжнародному журналі.
  Ведеться пошук і опрацювання наукової літератури й формується список використаних джерел, опрацьовуються методики проведення наукових досліджень.
  Відібрано проби молока та проведено ультраозвукову діагностику молока на аналізаторі Total Ekomilk.
  Ведеться ескізний пошук і готується модель для патентування корисної моделі.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . . . 240 

  головна intranet   головна internet