Інженерно-технологічний факультет


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2019-06-14 16:57:37 опублік. Моторна Оксана Олексіївна

  12.06.2019 року на п`ятій парі, в аудиторії 2319 відбулася конференція трудового колективу, на якій представили свої звіти за період перебування на посаді завідувачі кафедр АІ та ТС, ЗТД та ОП, ТП та ОПХВ. В результаті таємного голосування більшістю голосів були прийняті на посади: завідувач кафедри АІ та ТС - професор Бандура В.М., завідувач кафедри ЗТД та ОП - доцент Солона О.В., завідувач кафедри ТП та ОПХВ - професор Севостьянов І.В.
  Також розглядалося питання про склад Вченої ради ІТФ на наступний навчальний рік. Були розглянуті кандидатури від кожної кафедри і шляхом відкритого голосування обрані члени вченої ради на 2019 - 2020 н.р.
 • 2019-06-14 16:48:31 опублік. Моторна Оксана Олексіївна

  Фото 10.06.2019 року. на другій парі, в аудиторії 2319 відбулося засідання державної екзаменаційної комісії з прийому бакалаврського комплексного державного кваліфікаційного іспиту студентами спеціальності 6.050503 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 133 "Галузеве машинобудування" заочної форми навчання. Відповідно до наказу №80з був затверджений наступний склад ДЕК:
  Грушко О.В. - д.т.н., професор, директор інституту магістратури та докторантури ВНТУ, голова ДЕК.
  Веселовська Н.Р. - д.т.н., професор, завідувач кафедри МОСГВ інженерно-технологічного факультету, заступник голови комісії.
  Максімова О.М. - завідувач лабораторії кафедри МОСГВ ІТФ, секретар комісії.
  Іванов М.І. - к.т.н., професор кафедри МОСГВ ІТФ.
  Переяславський О.М. - к.т.н., доцент кафедри МОСГВ ІТФ.
  Любін М.В. - к.т.н., доцент кафедри ТП та ОПХВ ІТФ.
 • 2019-06-14 16:32:41 опублік. Моторна Оксана Олексіївна

  Фото 13.06.2019 року о 14.30 в аудиторії 2319 відбулася Вчена рада інженерно-технологічного факультету. Серед питань, які розглядалися було звітування аспірантів 1-3 років навчання. На звіті аспірантів були присутні завідувач науково-дослідною частиною ВНАУ, Цицюра Я.Г. та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури ВНАУ Охота Ю.В. Аспіранти звітували про виконання своїх індивідуальних планів, та про об`єми виконаних робіт по темам наукових досліджень. Прослухані звіти були затверджені Вченою радою факультету.
  Також розглядалося питання про заміщення посад завідувачів кафедр Агроінженрії та технічного сервісу, Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці та Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, а також заміщення вакантних посад доцентів кафедр ЗТД та ОП і МОСГВ. В результаті таємного голосування одноголосно були прийняті на посади: завідувач кафедри АІ та ТС - професор Бандура В.М., завідувач кафедри ЗТД та ОП - доцент Солона О.В., завідувач кафедри ТП та ОПХВ - професор Севостьянов І.В., доцент кафедри ЗТД та ОП - Спірін А.В., доцент кафедри МОСГВ - Турич В.В.
 • 2019-05-30 16:36:58 опублік. Деревенько Ірина Анатоліївна

  Фото 30 травня на четвертій парі в ауд. 2315 професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці д.т.н. В.П. Ковбаса провів відкриту лекцію для викладачів, аспірантів та магістрів на тему: «Побудова рівнянь руху матеріалів та середовищ», на якій розглянуто питання способів формалізації матеріалів та середовищ. На лекції розглянуто рух у постановках рівнянь Лагранжа першого та другого роду, на основі принципу Даламбера та рівняння Аппеля для матеріальної точки, твердого тіла та їх систем для голономної та неголономної постановки. Для формалізації матеріалів та середовищ розглянуті 4 групи рівнянь, а саме рівнянь рівноваги на поверхні, рівнянь динаміки руху, геометричних та фізичних рівнянь на основі яких задачі можна звести до розв’язання задач у переміщеннях, напруженнях або до змішаного типу.
  Лекція завершена наведенням прикладів побудови та розв’язання рівнянь руху.
 • 2019-05-17 11:46:46 опублік. Курило Василь Леонідович

  Фото 16 травня 2019 року на 4-й парі в Ауд. 2314 для студентів 3-го курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» відбулося відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни "Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів" на тему: "Механіко-технологічні властивості стебел". Лектор  д.с.-г.н., чл.-кор. НААН, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Курило Василь Леонідович. На лекції були присутні представники навчальної частини Заремба Є.М., Підгурська Г.Й., в.о. зав. кафедри агроінженерії та технічного сервісу Бандура В.М. та викладачі інженерно-технологічного факультету.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . . . 93 

  головна intranet   головна internet