The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7118
Title: Хронология становления и упадка аттестации научных кадров высшей квалификации в сельскохозяйственной отрасли науки по специальности зоогигиена и экология
Authors: В. В. Соляник
Keywords: наукові дослідження, зоогігієна, екологія, сільськогосподарські науки, атестація наукових праць
Date of publication: 2013-12-05 10:34:25
Last changes: 2013-12-05 10:34:25
Year of publication: 2010
Summary: В 2009 р. в нашій країні прийнята нова редакція Номенклатури спеціальностей наукових працівників Республіки Білорусь. Згідно цього нормативного документу в спеціальності “Ветеринарна санітарія, екологія, зоогігієна и ветеринарно-санітарна експертиза” відсутня сільськогосподарська галузь науки, по якій можуть захищатися дисертаційні роботи. В даній статті проведена пятидесятирічна хронологія становлення спеціальності зоогігієна и атестація наукових кадрів в цій області знань. Представлено обгрунтування необхідності проведення комплексних досліджень в області зоогіігєни и екології, і захисту диссертаційних робіт з присвоєнням вченого степеня кандидата (доктора) сільськогосподарських наук.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/7118.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 5(45)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 7118.pdf Size : 301957 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska