The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7085
Title: Удосконалення корів української чорно-рябої молочної породи за молочним типом
Authors: Л. В. Польовий, О. В. Романенко
Keywords: надої, рівень продуктивності, екскременти, біогаз, теплова енергія
Date of publication: 2013-12-04 13:06:08
Last changes: 2013-12-04 13:06:08
Year of publication: 2010
Summary: Встановлено, що оцінка корів - первісток української чорно-рябої породи за надоями, жирномолочністю та живою масою, показали доцільність розведення корів щільного-ніжного типу.
Використання корів-первісток української чорно-рябої молочної породи щільного-грубого типу недоцільно.
Продовжувати покращувати тип корів української чорно-рябої молочної породи рихлого-грубого і рихлого-ніжного за щільністю конституції і доведення їх до щільного-ніжного, при цьому використовувати бугаїв плідників української чорно-рябої молочної породи щільної конституції.

URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/7085.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 5(45)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 7085.pdf Size : 290994 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska