The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7074
Title: Вікові біоморфометричні та фізіологічні зміни у сім"яниках та їх придатках у бугаїв чорно-рябої породи
Authors: М. В. Павлюк, С. О. Вовк
Keywords: бугайці, чорно-ряба порода, вік, сім"яники, звивисті канальні, придатки сім"яника, секрети,спермії
Date of publication: 2013-12-03 16:07:34
Last changes: 2013-12-03 16:07:57
Year of publication: 2010
Summary: В роботі наведено дані, щодо вікових змін об"єму сім"яників, діаметру сім"яних канальців, об"єму придатків сім"яників, вмісту в них секрету, концентрації в ньому сперміїв та кількості у секреті придатка сім"яника сперміїв із протоплазматичною крапелькою у бугайців чорно-рябої породи.

URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/7074.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 5(45)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 7074.pdf Size : 297245 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska