The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7063
Title: Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції
Authors: Н. В. Волгіна, Д. А. Волков
Keywords: тип конституції, проміри, індекси будови тіла, роботоздатність, чистокровна верхова порода, лінія
Date of publication: 2013-12-02 16:47:59
Last changes: 2013-12-02 16:47:59
Year of publication: 2010
Summary: Встановлено наявність розбіжностей за основними селекційними ознаками коней чистокровної верхової породи різного типу конституції в межах окремих ліній. За робочою продуктивністю визначено перевагу коней міцної конституції незалежно від їх лінійної належності. З відхиленням типу конституції в будь який бік від міцного (міцна суха, міцна з ознаками сирості, ніжна, груба конституція) спостерігається погіршення роботоздатності коней. За промірами загальна тенденція, коли коні міцної конституції переважають тварин ніжної та поступаються коням грубої конституції, встановлена в цілому по породі, повторюється тільки в лінії Дугласа.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/7063.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 5(45)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 7063.pdf Size : 301352 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska