The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35252
Title: Моделювання багатопортової гетероасоціативної пам’яті (БГАП) на основі еквівалентністних моделей, що реалізуються на векторно-матричних перемножувачах
Authors: Красиленко В., Чіков І., Нікітович Д.
Keywords: багатопортова асоціативна пам`ять, еквівалентністна модель, нейронна мережа, гетероасоціативна пам`ять, ємність асоціативної пам`яті. векторно-матричний перемножувач
Date of publication: 2024-02-29 08:36:04
Last changes: 2024-02-29 08:36:04
Year of publication: 2023
Summary: Робота присвячена розгляду питань стосовно асоціативної обробки інформації з метою апаратно-програмної реалізації відповідних математичних, імітаційних та фізичних моделей асоціативної пам’яті. На основі огляду відомих публікацій, в тому числі тих, у яких були розглянуті еквівалентністні моделі асоціативної та гетероасоціативної памяті та показані їх переваги, обгрунтовано необхідність подальших досліджень таких моделей АП чи ГАП та проведення імітаційних модельних експериментів в плані пошуку їх ефективних реалізацій. Наведені результати імітаційного моделювання двох реалізацій багатопортової гетероасоціативної памяті (БГАП) на основі векторно-матричних перемножувачів та векторно-матричних еквіваленторів, які, як прискорювачі, адаптовані до еквівалентністних моделей. Резльтати моделювання процесів гетеро-асоціативного розпізнавання кортежу букв, виконані у Mathcad для двох варіантів реалізації БГАП, підтверджують їх правильне функціонування, оскільки на виходах-портах БГАП сформовані моделями правильні кортежі всіх вихідних 100 букв, попарно асоційованих зі 100 вхідними буквами.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35252.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: VI International scientific and practical conference «Modeling, control and information technologies». 19-11 листопада, 2023. м. Рівне, Україна. URL: https://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf/article/view/357/198 DOI: https://doi.org/10.31713/MCIT.20
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35252.pdf Size : 1123248 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska