Видання, що були внесені протягом останнього тижня

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
33807 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни студентів спеціальності 208 – Агроінженерія Кондратюк Д.Г. Мв 2023 0
33806 Покращення фізичної підготовленості за допомогою фізичних вправ з атлетичної гімнастики. Методичні вказівки для практичних занять студентів усіх спеціальностей Пеліховський І.В., Маланчук В.Г., Радзієвський В.В. Мв 2023 0
33805 Технології технічного сервісу електрообладнання та засобів керування. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Михалевич В.М., Штуць А.А., Возняк О.М., Колісник М.А. Мв 2023 0
33804 Аналіз технологічних систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, освітньої професійної програми «Агроінженерія». ВНАУ, 202 Гунько І.В., Кравець С.М. Мв 2023 3
33803 Теоретичні основи теплотехніки. Методичні вказівки для підготовки фахівців освітнього рівня перший бакалаврський студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-профе Грицун А.В., Єленич А. П., Рябошапка В.Б.. Мв 2023 0
33802 Теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету (гал Грицун А.В., Рябошапка В.Б.. Нп 2023 0
33801 Інженерна механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузь знань 14 Електрична інженерія Солона О.В. Нп 2023 0
33800 Приклана механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології, галузь знань 18 Виробництво та технологі Купчук І. М, Волинець Є. О. Нп 2023 0
33799 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Купчук І. М, Волинець Є. О. Нп 2023 0
33798 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Купчук І. М, Волинець Є. О. Нп 2023 0
33797 Проектування машин вібраційної дії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології, галузь знань 18 Виробництво та технології Купчук І. М, Волинець Є. О. Нп 2023 0
33796 Опір матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Купчук І.М. Нп 2023 0
33795 Теорія механізмів і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Солона О.В. Нп 2023 0
33794 Теорія механізмів та машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Солона О.В. Нп 2023 1
33793 Механіка матеріалів і конструкцій. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Солона О.В. Нп 2023 0
33792 Теоретичні засади земельної реформи в Україні з позицій суспільного відтворення та російської воєнної агресії Захарченко В.І. Сун 2023 8
33791 Формування та функціонування симбіотичної системи соя – Bradyrhizobium japonicum за умов бактеріальної і вірусної інфекцій в умовах Лісостепу правобережного Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Мвв 2023 6
33790 Corruption in the civil service as a threat to national security Khrystynchenko N., Tataryn N., Hrokholskyi V., Tomliak T., Starostin O. СWeof 2023 7
33789 Результати лабораторних досліджень процесу виготовлення паливних брикетів з ріпакової соломи Говоруха В.Б., Луц П.М., Кисельов О.В. Сун 2023 12
33788 Математична модель автоматизації процесу діагностування системи «Common Rail» двигунів серії «ЯМЗ-53-40» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Цуркан О.В. Сун 2023 19
33787 Функціонально-вартісний аналіз антиблокувальної гальмівної системи (ABS) автомобілів. Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Бевз І.В. Сун 2023 15
33786 Проблеми стягнення аліментів на утримання дитини з закордону Томляк Т.С. Сун 2023 12
33785 Трансформації продовольчих систем на тлі повоєнного відновлення України Ковальчук С.Я. Сун 2023 19
33784 Ефективність реалізації ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання Алєксєєва О.В., Шпикуляк О.Г., Шеленко Д.І. Сун 2023 17
33783 Передумови розвитку винного туризму на Вінниччині Ставська Ю.В. Сун 2023 18


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська