The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2009. ��������������������������-�������������������� �������������������������� �� ������������������ ����������������������. ������������������ ������������ ������������ ������������ ������������������������ �������������������������� ��������������������

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2110 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Гуцаленко Л.В. 2010 472
1860 Заключний виступ П. Т. Саблук 2010 321
1859 Лізинг в Україні: сучасний стан Н. Д. Фаюра, Г. В. Єкель 2010 557
1857 Концепція стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Г. В. Даценко 2010 313
1856 Особливості формування облікової політики в системі управлінського обліку корпоративних підприємницьких структур Я. П. Іщенко 2010 325
1855 Нормативне регулювання організації обліку сільськогосподарської діяльності Н. Л. Правдюк 2010 242
1854 Необхідність державного регулювання регіонального ринку праці О. П. Скорук 2010 437
1853 Трансформація соціально-трудових відносин в умовах транзитивної економіки С. Г. Кафлевська 2010 404
1851 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, І. Борщ, І. Довженко, О. Лабенко 2010 445
1850 Підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь Черкаської області П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко 2010 1439
1849 Трансформації в аграрному виробництві і зовнішньоекономічних відносинах АПК України В. І. Губенко 2010 425
1848 Фактор корпоративного конфлікту в управлінні сільськогосподарським підприємством О. В. Мороз 2010 298
1847 Прийняття рішень у цільовому розвитку економіко-виробничих систем В. М. Вовк 2010 314
1846 Результати реформування сільськогосподарського виробництва (стан, проблеми та шляхи їх вирішення) І. Гончар 2010 304
1845 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Л. В. Гуцаленко 2010 300
1844 Особливості аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства П. М. Гарасим 2010 526
1843 Зайнятість населення в системі організаційно-економічних трансформацій в аграрному виробництві К. І. Якуба 2010 248
1842 Актуальність проблем сільського безробіття та зайнятості населення в аграрному секторі економіки Вінницької області В. І. Маланін 2010 247
1841 Результати реформування сільськогосподарського виробництва Вінницької області С. Н. Ігнатов 2010 343
1840 Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки України Г. М. Калетнік 2010 271
1839 Земельні відносини в аграрному секторі економіки України Ю. А. Лузан 2010 331
1838 Організаційно-економічне реформування сільськогосподарського виробництва України В. Я. Месель-Веселяк 2010 293
1837 Вітальне слово П. Т. Саблук 2010 323
1836 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко 2010 390


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska