The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2016 ��.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. 2016 309
13339 Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD Левчук О.В. 2016 239
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. 2016 416
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. 2016 3156
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. 2016 376
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. 2016 327
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. 2016 274
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2016 724
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. 2016 374
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., 2016 419
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. 2016 791
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. 2016 5
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. 2016 408
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. 2016 375
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. 2016 439
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. 2016 267
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. 2016 657
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. 2016 357
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. 2016 302
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. 2016 678
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. 2016 1156
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. 2016 504
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. 2016 434
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. 2016 473
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. 2016 1004
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. 2016 436
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2016 346
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. 2016 1373
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. 2016 2042
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. 2016 303
13235 Актуальні аспекти історичного досвіду розвитку теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери у внз сша Клочко О.В. 2016 343
13234 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. 2016 505
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. 2016 613
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. 2016 737
13230 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 344
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. 2016 386
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. 2016 398
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. 2016 643
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2016 344
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. 2016 450
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2016 448
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. 2016 196
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. 2016 272
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. 2016 330
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2016 202
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. 2016 374
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. 2016 315
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. 2016 375
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. 2016 212
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. 2016 446
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. 2016 513
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. 2016 261
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. 2016 566
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 224
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. 2016 361
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. 2016 784
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. 2016 338
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. 2016 406
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. 2016 380
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. 2016 377
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. 2016 319
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена 2016 384
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. 2016 560
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. 2016 341
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 242
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 718
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 300
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. 2016 348
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. 2016 830
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 528
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. 2016 338
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. 2016 985
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. 2016 339
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. 2016 417
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. 2016 367
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. 2016 309
12507 Тепло- и электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса с использованием микроэлектросетей Рубаненко Е.А. 2017 328
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. 2016 356
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. 2016 341
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. 2016 665
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. 2016 680
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. 2016 373
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. 2016 320
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. 2016 318
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. 2016 296
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. 2016 325
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. 2016 354
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2016 5939
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 388
12327 Особливості математичної підготовки студентів аграрних ВНЗ Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2016 674
12326 Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики. Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2016 334
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 408
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. 2016 307
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. 2016 318
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. 2016 327
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. 2016 309
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. 2016 316
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. 2016 381
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. 2016 317
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська 2016 336
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна 2016 449
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. 2016 306
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. 2016 325
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. 2016 339
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. 2016 321
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. 2016 600
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. 2016 315
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. 2016 312
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. 2016 605
11855 Заходи по удосконаленню конструкції насосного обладнання гідроприводів самохідних машин Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Івацко М.В. 2016 379
11849 Облікова політика - складова інформаційного забезпечення управління підприємством Подолянчук О.А. 2016 390
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. 2016 570
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2016 334
11842 Вплив біологічних консервантів на якість, аеробну стабільність та енергетичну цінність силосу з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 393
11835 Перетравність поживних речовин і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 657
11832 Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., к Колесник Т.В. 2016 640
11831 International Management Manzhos E., Kazmiruk N. 2016 229
11830 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 694
11829 The Activities of Human Resource Management Manzhos E., Koval H. 2016 337
11824 Формування мовно-професійної компетентності фахівця-аграрія Тимкова Валентина Андріївна 2016 540
11823 Культура мовлення у професійній підготовці економіста з бухгалтерського обліку Тимкова В.А., Боднар Я.М. 2016 699
11822 Удосконалення культури мовлення у студентів вищих аграрних навчальних закладів як складової професійного спілкування Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 638
11821 Українські прізвища: генеалогія й ономастика Тимкова В.А., Жевега Л.С. 2016 408
11784 Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 285
11769 Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 207
11768 Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 694
11765 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 483
11764 Оцінка фінансових ризиків в системі аналізу та контролю Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 488
11762 Внутрішній державний фінансовий контроль: проблеми становлення та перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2016 447
11612 Особистісно-деонтологічний підхід у професійній підготовці менеджерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Клочко О.В. 2016 456
11610 professoinal vocabulary as an aspect of foreign language teaching for future agronomist Lebedeva N.A., Kostyk V. 2016 535
11609 Lebedeva n.a., dvorzhak e. ways of solving environmental problems in teaching ecologists Lebedeva N.A., Dvorzhak E. 2016 643
11608 Horticulture as a module part in teaching of future agronomists Lebedeva N.A., Aksentiuk K. 2016 565
11607 Мотивація в структурі професійної підготовки фахівців-аграріїв Лебедєва Н.А. 2016 652
11606 Стохастична підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Хрипко Т.Є. 2016 355
11605 Проблиск у майбутнє. закордонний досвід інновацій у вищій школі Материнська О.А.,Петриченко О.А. 2016 359
11603 Передумови становлення майбутнього інженера як інтелектуальної особистості Миколюк О.П. 2016 1391
11173 Переваги застосування хмарних технологій в управлінні економічними об'єктами Смілянець О.Г., Хрипко Т.Є. 2016 385
11170 Нормування втрат електроенергії в електричних мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання Лежнюк П.Д., Рубаненко О.О. 2016 350
11167 Money, its functions and types. Гроші, їх функції та типи. Гарник А.А., Маньківський Ю., Могилевський І., ШароваТ. 2016 373
11165 Audit profession as an integral part of accounting practice. Професія аудитора як невід'ємна частина практики ведення бухгалтерського обліку. Гарник А.А., Вороніна І., Заболотчук А. 2016 334
11164 Vegetarianism in our life. Вегетаріанство у нашому житті. Гарник А.А., Гончарук Н., Кабакова О. 2016 377
11163 Fashion color trends of spring / summer 2016. Модні тенденції кольорів весни / літа 2016. Гарник А.А., Лисаковська А., Ніколішина Г. 2016 392
11162 Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-ваиховному процесі ВНЗ. Гарник А.А. 2016 485
11160 Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній УКраїні в кінці ХІХ ст. Богатчук С.С. 2016 321
10680 Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами Яцковська Р.О. 2016 416
10679 Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання Бахарєва Я.В. 2016 301
10678 Бухгалтерське програмне забезпечення для суб'єктів спрощеної системи оподаткування: нові тенденції та можливості Бахарєва Я.В. 2016 301
10677 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 525
10460 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 331
10433 Професійна компетентність фахівця з бухгалтерського обліку Подолянчук О.А. 2016 506
10407 Застосування нейронних мереж для розпізнавання поточного стану технічних об’єктів Яцковський В.І., Яцковська Р.О. 2016 537
10387 Сучасний стан та тенденції формування інтелектуального капіталу в аграрному секторі Корнійчук А. М., Коломієць Т. В. 2016 390
10377 Становлення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 204
10371 Про наскрізний електронний посібник фахового спрямування Шевчук О.Ф. 2016 476
10370 Аспекти інформатизації освітнього процесу у вищих навчальних закладах Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. 2016 296
10369 Деякі особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки економістів-кібернетиків при викладанні дисципліни «економіка підприємства» в умовах інформатизації суспільства Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В., Вострякова В.І. 2016 355
10368 Формування професійної мовнокомунікативної компетенції сучасного аграрія Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 353
10367 Активізація самостійної творчо-пошукової діяльності студентів в аграрному ВНЗ Тимкова В.А., Кравець Р.А. 2016 257
10366 Some aspects of the training of future managers by means of information and communication technologies in higher education institutions O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2016 235
10365 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 217
10364 Інтеграція підготовки майбутнього фахівця – перспективний напрям професійної освіти Левчук О.В., Клочко О.В. 2016 236


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska