The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011 ��.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. 2011 1274
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П 2011 696
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2011 2
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. 2011 460
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк 2011 421
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2011 426
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. 2011 536
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. 2011 333
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С 2011 408
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. 2011 396
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. 2011 496
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. 2011 436
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. 2011 576
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. 2011 377
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. 2011 349
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П 2011 334
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук 2011 575
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П 2011 394
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. 2011 558
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П 2011 325
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П 2011 360
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П 2011 352
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2011 411
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П 2011 355
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П 2011 332
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П 2011 440
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 497
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П 2011 442
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 505
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. 2011 813
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П 2011 495
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П 2011 332
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 431
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 318
9454 Сучасний стан та проблеми функціонування агропродовольчого ринку України Ціхановська В. М. 2011 273
9453 Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС у розрізі двосторонньої торгівлі аграрною продукцією Ціхановська В. М. 2011 195
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 231
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 238
9422 Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. 2011 232
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 476
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. 2011 635
9419 Державне регулювання агропродовольчих ринків в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2011 254
9418 Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський М. С. 2011 438
9395 Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції та напрями її підвищення на світовому ринку Ціхановська В. М., Павленко Ю. М. 2011 285
9394 Методологічні засади розвитку аграрного ринку України Ціхановська В. М. 2011 241
9393 Сучасні тенденції розвитку ринку агропродовольства України Ціхановська В. М. 2011 233
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 325
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. 2011 1
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 323
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П 2011 329
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю 2011 443
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 334
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 482
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. 2011 398
8466 Фізична економіка та її проблеми Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2011 1146
3820 Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації Бондаренко К.В., Бойченко С.В., Семенов В.Г. 2011 254
3818 Екологічні показники дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на біодизельному паливі Атамась А.І.,Шапко В.Ф.,Черненко С.М., Семенов В.Г. 2011 404
3812 Печальный опыт продвижения в Украине биодизельного топлива Семенов В.Г. 2011 347
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 336
3802 Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива В. Г. Семенов 2011 2
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 305
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 593
3769 Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством Гуцаленко У.О., Причепа Г.В. 2011 2338
3768 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Бочарова В.Б. 2011 356
3767 Порівняльна характеристика внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О., Бас В.А. 2010 642
3766 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. 2010 1077
3763 Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. 2010 1234
3761 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Совик Л.А. 2011 293
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 347
3142 Становлення «зовнішньої політики» регіонів, як важливого чинника регіонального розвитку Слотюк П.В. 2010 280
3141 Порубіжні території Поділля до і після утворення Речі Посполитої Слотюк П.В. 2010 2243
3140 Еміграція подолян за Урал, в Сибір та Далекий Схід Богатчук Світлана Степанівна 2010 298
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 533
3054 Досвід децентралізації: особливості місцевого самоврядування Франції та Польщі Слотюк П.В. 2007 412
3052 Обгрунтування стратегії Слотюк П.В. 2006 343
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 324
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 748
2929 Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2010 1159
2706 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger Холодюк О.В. 2010 355


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska