The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2015 ��.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. 2015 573
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. 2015 392
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. 2015 499
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. 2015 261
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. 2015 370
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. 2015 309
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. 2015 385
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2015 327
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2015 444
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. 2015 664
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. 2015 338
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 317
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., 2015 366
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., 2015 350
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. 2015 346
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2015 642
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. 2015 328
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. 2015 1273
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. 2015 277
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. 2015 406
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. 2015 374
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю 2015 566
12541 Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. 2015 245
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2015 369
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. 2015 667
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. 2015 452
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. 2015 604
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. 2015 421
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2015 344
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 359
12259 Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production Хаєцька О.П. 2015 319
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. 2015 362
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 266
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. 2015 210
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. 2015 486
11856 Удосконалення конструкції аксіального роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М., Харченко О.В., Головко С.М. 2016 288
11853 Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В. 2015 322
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. 2015 363
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. 2015 568
11845 Застосування ступінчатих режимів при сушіння насіння пшениці Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Самойленко К.М., Пазюк О.Д. 2016 301
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. 2015 285
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. 2015 548
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. 2015 340
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. 2015 346
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. 2015 397
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. 2015 307
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. 2015 400
11547 Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області Заэць В.В., Мудрак Г.В. 2016 1392
11542 Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями Михальчишина Л.Г. 2015 760
11169 Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2016 310
11166 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. 2015 423
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko 2015 699
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. 2015 329
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. 2015 523
10438 Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід Вострякова В.І. 2015 560
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy 2015 216
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик 2015 490
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк 2015 192
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. 2015 620
10409 Супертест – інструмент для розвитку творчого мислення студентів Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2016 412
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. 2015 319
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. 2015 399
10386 Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. 2015 536
10385 Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2015 651
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. 2015 253
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. 2015 255
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. 2015 436
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., 2015 387
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2015 392
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. 2015 338
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук 2015 262
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. 2015 282
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 375
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. 2015 970
10271 Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період непу. Мельничук М. О. 2015 601
10269 Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних Семенов В.Г., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. 2015 201
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. 2015 344
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 260
10263 Основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємст Вінницької області Чорнопищук Т.І., Мельник В.С. 2015 408
10262 Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки Чорнопищук Т.І. 2015 421
10261 Демографічні чинники формування ринку праці Чорнопищук Т.І., Шаповалюк Т.А. 2015 338
10260 Необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні Чорнопищук Т.І., Скоропад В.В. 2015 276
10258 Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості Дармограй О.В. 2015 374
10257 Теоретичні аспекти державного регулювання продовольчого ринку в Україні Чорнопищук Т.І., Лужинська О.С. 2015 406
10256 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 246
10233 Напрямки стратегічного розвитку продовольчого ринку вінницької області Дармограй О.В. 2015 760
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. 2015 305
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. 2015 377
10230 Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В. 2015 242
10201 Розвиток експортної діяльності апк в умовах зони вільної торгівлі з єс Салькова І.Ю., Олексієнко О.П. 2015 1620
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна 2015 1143
10112 Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні Ціхановська В. М. 2015 292
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. 2015 330
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. 2015 348
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. 2015 379
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. 2015 372
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. 2015 313
10077 Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. 2015 280
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. 2015 1393
10074 Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 1303
10073 Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентосроможності Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 420
10072 Адаптивний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів Ціхановська В.М. 2015 248
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. 2015 468
10068 Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини Трачук Є.Г. 2015 729
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 342
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2015 297
10016 Формирование производительности бобов кормовых в зависимости от микробиологических препаратов в условиях Лесостепи правобережной Савченко В.О. 2015 512
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. 2015 507
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 378
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович 2015 349
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк 2015 323
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська 2015 312
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський 2015 490
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк 2015 331
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька 2015 343
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець 2015 317
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, 2015 383
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 316
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. 2015 264
9934 Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві Материнська О.А., Базюк С.А. 2015 486
9933 Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Материнська О. А. 2015 338
9920 Організація самостійної роботи студентів у процесі кредитно-трансферної системи вивчення іноземної мови Матієнко О.С., Гальчак Н.П. 2015 377
9919 Загальнопедагогічні принципи виховання та шляхи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків Матієнко О.С. 2015 1164
9918 Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку Яхно Катерина Георгіївна 2015 538
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. 2015 354
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 497
9909 Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією Осаульчик О.Б. 2015 1093
9908 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. 2015 572
9907 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 323
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. 2015 531
9901 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 341
9900 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. 2015 541
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. 2015 432
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O 2015 583
9896 Облік розрахунків за податком на додану вартість Іщенко Яна, Загородня Аліна 2015 520
9895 Формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі Манжос Е.О., Матієнко О.С. 2015 355
9894 Стан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр. Яхно К.Г. 2015 338
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. 2015 425
9892 Аналіз рентабельності продукції та дефіцитності ресурсів на основі економіко-математичного моделювання Волонтир Л.О., Рожицька А.Є. 2015 210
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. 2015 475
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. 2015 388
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. 2015 320
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. 2015 330
9886 Творча конструкторська діяльність сучасних інженерів-аграріїв Миколюк О.П. 2015 358
9885 Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 508
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. 2015 1314
9880 Масло рапсовое в комбикормах для бычков на откорме В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко, Р.Д. Шорец, Н.В. Пилюк, В.А. Голубицкий 2015 564
9878 Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Гаврилюк Н.М. 2015 710
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. 2015 428
9876 Впровадження експертних систем в управлінні діяльністю підприємства Бурденюк І.І., Волонти р Л.О. 2015 340
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. 2015 400
9874 Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector Ishchenko Yana 2015 334
9873 Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та управління ним Материнська О.А., Романець А. В. 2015 917
9872 Оцінка цінової політики сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринку Материнська О.А., Потапова І. В. 2015 559
9871 Актуальні проблеми теорії та практики аналізу господарської діяльності та шляхи їх вирішення Материнська О.А., Мазур Ю.В 2015 586
9870 Аналіз можливостей розвитку та впровадження нетрадиційних банківських послуг в україні Материнська О.А., Грушелевич О.А 2015 612
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. 2015 917
9867 Симбіоз Bradyrhizobium japonicum i Glycine hispida за дії абіотичних факторів Алєксєєв О.О. 2015 196
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. 2015 369
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2015 376
9861 Темарій голоду в епіці 80-90-х рр.: аспекти мовостилю Анатолія Дімарова Тимощук Н.М. 2015 751
9841 Розвиток діалогічно-комунікативної взаємодії у професійно-ціннісному середовищі Лебедєва Н.А. 2015 326
9839 Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова Н.В. 2015 248
9833 Проблема психологічного дослідження тривожності у студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. 2015 501
9832 Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк Ольга Олександрівна 2015 489
9831 Порівняльна характеристика дієвості оплати праці найманих працівників за видами економічної діяльності: міждержавний аспект Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2015 581
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. 2015 225
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 264
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 258
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. 2015 407
9826 Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. 2015 187
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 327
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2015 314
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 187
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 270
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 213
9818 Роль французьких запозичень у збагаченні словникового складу англійської мови. Гарник А.А. 2015 798
9817 Перспективи розвитку виробництва біопалива в світі і україні Скорук О.П. Боровський Б.Л. 2015 322
9816 Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур Скорук О.П.Соловйова О.В., 2015 335
9815 Альтернативні джерела енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки україни Скорук О.П. Козак Л.А., 2015 305
9702 Теоретичні основи оцінки конкуренто-спроможності підприємств АПК Салькова І.Ю. 2015 256
9701 Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 348
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 1273
9699 Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств Михальчишина Л.Г. 2015 343
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 377
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 295
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 327
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. 2015 277
9688 Особливості формування інформаційного забезпечення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. 2015 284
9687 Облік виробництва готової продукції Марчук У.О., Пацар О.Г. 2015 205
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. 2015 333
9684 Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В., Поважук Д.О. 2015 352
9682 Актуальність риторики у формуванні гармонійно розвиненої особистості Тимкова В.А. 2015 1084
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. 2015 392
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. 2015 323
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. 2015 410
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 704
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 430
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2015 628
9631 Історичні передумови становлення та розвитку фінансової діяльності Коваль Н. І. 2015 647
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко 2015 296
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. 2015 1858
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. 2015 618
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. 2015 378
9622 Діелектрична спектроскопія, як метод ідентифікації smc* фази у рідкому кристалі Шевчук О.Ф. 2015 692
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 346
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. 2015 291
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. 2015 297
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. 2015 244
9616 Якісний підхід в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. 2015 559
9615 Порядок відображення в обліку розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осі, Плахтій Т.Ф. 2015 262
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. 2015 379
9613 Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі Юрчук Н.П. 2015 391
9610 Дінаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університету від першого до випускних курсів Клибанівська Т.М. 2015 685
9609 Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами Клибанівська Т.М. 2015 690
9608 Нагромадження людського капіталу як основа розвитку малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 289
9607 Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 456
9606 Облікова політика підприємства - обєкт чи джерело інформації аудиту Подолянчук О.А. 2015 555
9605 Особливості державної реєстрації громадських організацій та місцевих осередків Письменна О.П. 2015 204
9604 Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародному та національному рівнях Письменна О.П., 2015 271
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. 2015 323
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. 2015 350
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 245
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. 2015 377
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. 2015 300
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 306
9592 Договір ренти: історично-правовий аналіз Письменна О.П. Ванжула О. 2015 185
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2015 398
9561 Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи Кошельник В. М. 2015 528
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. 2015 403
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. 2015 254
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. 2015 338
9545 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м'яса і м'ясної продукції в Україні Ціхановська В. М., Томчук О. В., Ціхановська О. М. 2015 274
9544 Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах Пронько Л.М. 2015 542
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. 2015 331
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 260
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 282
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. 2015 271
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. 2015 284
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. 2015 283
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О 2015 264
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. 2015 306
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 440
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. 2015 254
9519 Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 492
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 376
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 1229
9498 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 586
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. 2015 716
9491 Шкідники і хвороби малини Вергелес П.М. 2015 360
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. 2015 311
9476 Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Ставська Ю. В. 2015 389
9475 Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Ставська Ю. В. 2015 399
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. 2015 334
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. 2015 633
9467 Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 227
9466 Агропродовольчий ринок як складна соціально-економічна система Ціхановська В. М., Поперечний О. В. 2015 217
9459 Організаційно-економічні засади формування ринку органічної продукції Ціхановська В. М., Поперечний О. В. 2015 432
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 612
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 360
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. 2015 402
9424 Аналіз фінансової безпеки підприємств: індикаторний та ресурсно-функціональний підходи Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2015 1792
9398 Вибори до Верховної Ради України 2014 р. Богатчук С.С. 2015 198
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. 2015 310
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2015 393
9385 Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України Мулик Я.І. 2015 698
9384 Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 742
9383 Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. 2015 269
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. 2015 688
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна 2015 383
9362 Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3644 Хаєцька О.П 2015 346
9360 Діагностування передніх мостів колісних тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович 2015 590
9359 Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Захарчук Сергій Анатолійович, Петрович Євгеній Володимирович 2015 1185
9358 Методи та засоби діагностування тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович 2015 1431
9357 Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic) Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 421
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. 2015 473
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. 2015 796
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. 2015 405
9313 Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства Подолянчук О.А. 2015 448
9312 Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю Подолянчук О.А. 2015 388
9311 Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні Подолянчук О.А. 2015 3646
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. 2015 499
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 335
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. 2015 351
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2015 561
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. 2015 776
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. 2015 683
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. 2015 415
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. 2015 852
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. 2015 478
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. 2015 260
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. 2015 262
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. 2015 662
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 556
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 660
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 574
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів 2015 2385
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. 2015 381
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. 2015 304
9278 Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі в процесі іншомовної підготовки Марценюк Н. 2015 208
9277 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2015 356
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. 2015 324
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. 2015 632
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. 2015 625
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. 2015 644
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. 2015 305
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. 2015 193
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. 2015 242
9268 Особливості вживання і функціонування тактильної лексики та густативної лексики у художньому мовленні Волошина О.В. 2015 636
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. 2015 618
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. 2015 652
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. 2015 566
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., 2015 667
9263 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. 2015 323
9262 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. 2015 432
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. 2015 559
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. 2015 245
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. 2015 252
9232 Комунікативна компетентність - складова професійної компетентності інженера-аграрника Ковальова К.В. 2015 301
9231 Застосування особистісно-орієнтованого підходу для формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів Ковальова К.В. 2015 353
9227 Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків Ковальова К.В, Манько В.М. 2015 720
9226 Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the usa RUSLAN KRAVETS 2015 275
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. 2015 599
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. 2015 858
9219 Сучасний стан навчання німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк О.О. 2015 343
9215 Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємства Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П., Пехов В.А. 2015 188
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. 2015 656
9213 Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. 2015 222
9212 Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти Ковальова К.В. 2015 316
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. 2015 569
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. 2015 624
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 705
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. 2015 610
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. 2015 581
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. 2015 684
9198 Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів Тимкова В.А. 2015 859
9182 Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2015 362
9181 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2015 345
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2015 369
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. 2015 2309
9172 Регіональні аспекти податкового регулювання сільського господарства вінницької області М.В.Правдюк 2015 210
9170 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні Опольська Н. М. 2015 290
9169 Моніторинг земель України: правові аспекти Оверковська Т. К. 2015 399
9168 Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти Гель А. П. 2015 585
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. 2015 300
9148 Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування Дюк А.А. 2015 325
9147 Землі України як обєкт правової охорони Оверковська Т. К. 2015 681
9146 Аналіз складових балансу підприємства Китайчук Т.Г. 2015 751
9145 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в україні Опольська Н. М. 2015 380
9144 Правовий аналіз родового обєкта злочинів проти правосуддя Головчук В. А. 2015 411
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 409
9142 Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2015 960
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. 2015 742
9136 Перебіг та результати педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Краєвська О.Д., Найко Д.А., Краєвський В.О. 2015 303
9135 Кореляційні зв'язки між компонентами комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 295
9133 Визначення однорідності груп при дослідженні процесу формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 352
9131 Виконання покарання у вигляді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій. Гель А. П. 2015 467
9127 Правове регулювання діяльності профілактичних устав УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 543
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. 2015 392
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. 2015 308
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. 2015 273
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2015 275
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. 2015 272
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. 2015 422
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 454
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. 2014 421
9023 Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди Андрій К., Сергій В. 2015 914
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 305
9015 Біженці в міжнародному публічному праві та національному законодавстві Письменна О.П., Чумак Ю.А. 2015 741
9014 Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу інтернет Письменна О.П., Баранова О.С., Шкринда О.М. 2015 765
9013 Міжнародний, зарубіжний та національний досвід правового регулювання укладення шлюбного договору Письменна О.П., Новикова Я.І. 2015 895
9005 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. 2015 393
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. 2015 346
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. 2015 3887
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. 2015 1601
8999 Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України Колесов О.С., Коротєєв М.А. 2015 671
8997 Підвищення зносостійкості інструменту шляхом застосування електротехнологій Матвійчук В.А. Шпетна Ю. Бондаренко С. В. 2015 281
8996 Аналіз технологічних можливостей процесів локального ротаційного деформування Матвійчук В. А. Явдик В. В. 2015 397
8995 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалёва И.М. 2015 282
8994 Розробка процесів холодного торцевого розкочуванння із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу Матвійчук В. А., Михалевич В. М., Краєвський В. О. 2015 379
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. 2015 353
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. 2015 661
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. 2015 498
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. 2015 654
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. 2015 847
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. 2015 248
8976 Моделі підсумовування розсіяних пошкоджень в процесах пластичного деформування Матвійчук В. А. 2015 327
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А 2015 518
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. 2015 299
8970 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Янович В. П., Вишнєвський В. М. 2015 554
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. 2015 234
8968 Альтернативні джерела енергії - запорука енергетичної безпеки країни Музичук В.І., Стратулат М.А. 2015 305
8967 Сонячна енергетика Музичук В.І., Чорненький Я.М. 2015 561
8966 Енергоємні біобатареї з цукру Музичук В.І., Кулик В.М. 2015 410
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 276
8960 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики Смілянець О. Г. 2013 329
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. 2015 316
8954 Роль та основнi функци ринку цiнних паперiв Михальчишина Л.Г. 2015 299
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2015 437
8940 Облік фіксованого сільськогосподарського податку у фермерських господарствах Коваль Н.І. 2015 543
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна 2015 2226
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. 2015 591
8930 Вплив сучасної електроенергетики на довкілля Музичук В.І., Яремчук В.С. 2015 379
8929 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю К. Левчук, О.Левчук 2015 281
8927 Екологічно чисті способи вироблення електричної енергії Мухзичук В.Ы., Яремчук В.С. 2015 307
8923 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом викорисатння біовідходів Веселовська Н.Р., Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. 2015 279
8913 Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід Коваль Н.І. 2015 771
8904 Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням Мулик Т.О. 2015 1975
8898 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія викладачів Вінницького аграрного університету т Хомяковський Ю.Л. 2015 1454
8897 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія викладачів вінницького національного аграрного університету та технологіч Хомяковська Т.О. 2015 1834
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. 2015 239
8886 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П., Вишневський В.М. 2015 608
8852 Внутрішній аудит у системі управління сучасного підприємства Гуцаленко Л.В., Романець А.В. 2015 388
8842 Облік витрат виробництва субєктів малого підприємництва Марчук У.О., Свистун І.А. 2015 378
8835 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективны показатели дизеля Аничсимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалева И.М. 2015 680
8834 Математическая модель впрыска топлива в малых отклонениях для определения остаточного ресурса дизельной топливной аппаратуры Анисимов В.Ф., Музычук В.Ы., Слободян Н.М. 2015 505
8829 Історія української культури в біографіях видатних діячів Бойко Ю.М. 2015 1489
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. 2015 304
8822 Шкідники смородини і агрусу Вергелес П.М. 2015 420
8821 Хвороби смородини та агрусу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. 2015 319
8755 Розробка методики масштабного переходу “фізична модель – натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. 2015 578
8753 Експериментальна оцінка енергетичних параметрів вібророторної дробарки крохмаловмістної сировини спиртової промисловості Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І.М. 2015 520
8751 Обгрунтування технології та обладнання для переробки волоських горіхів Янович В.П. , Купчук І. М. Корольчук В. С. 2015 1084
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. 2015 345
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. 2015 398
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. 2015 315
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 566
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 425
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2015 536
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. 2015 551
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. 2015 723
8699 Проблема ідентифікації інтелектуального капіталу підприємства Коломієць Т.В. 2015 508
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. 2015 376
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. 2015 456
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. 2015 526
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. 2015 402
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. 2014 319
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. 2014 294
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. 2014 325
8690 Роль податкового регулювання у розвитку ринку біопалив в Україні Мулик Т.О. 2014 696
8689 Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інжене-рам сільськогосподарського виробництва щодо ви-користання біодизельного палива в умовах сільсько-господарського виробництва Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А. 2014 297
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. 2015 263
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. 2015 364
8677 Моделі оптимізації клієнтської бази організації Петровська А.В. 2015 653
8676 The CRM-system market development tendencies and the activation of their implementation in Ukrainian companies Петровська А. В. 2015 317
8656 Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення палет Солона О.В., Василенко Т.С. 2015 539
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 246
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 235
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 240
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 308
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 285
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 251
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 295
8647 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого деформування за схемою "Круг-овал" Матвійчук В.А., Бубновська І.А. 2015 605
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 227
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 282
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 269
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 272
8504 Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів. В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков, А.А. Видмиш 2015 494
8471 Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією Цуркан О.В., Герасимов О.О., Полєвода Ю.А. Риман Т.І. Станіславчук О.В. 2015 326
8452 Розробка методики маштабного переходу “Фізична модель- натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. 2015 386
8451 Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. 2015 571
8450 Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу О.Ф. Шевчук, О.В. Ковальчук 2015 415
8357 Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков 2015 544
8356 Датчик інтенсивності молоковіддачі переносного доїльного апарату для стійлового молокопроводу. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. 2015 555
8351 Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь 2015 466
8350 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков 2015 489
8349 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвейєрних доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков 2015 328
8348 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков 2015 562
8345 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. 2015 299
8344 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. 2015 250
8343 Статистичні моделі тривалості машинного доїння. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь 2015 503
8342 Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков 2015 591
8341 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков 2015 491
8338 Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь, Ю.Є.Блохін 2015 534


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska