The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: ������������ �� ����������

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 5
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України 2015 371
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 40
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 64
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ 2014 277
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ 2014 276
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр 2014 341
7991 Навчальна картка студента МОН України 2014 454
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України 2014 428
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України 2014 363
7988 Особова справа студента МОН України 2014 741
7987 Додаток до наказу МОН України 2014 277
7986 Наказ про зарахування МОН України 2014 308
7985 Повідомлення про зарахування МОН України 2014 315
7984 Протокол співбесіди МОН України 2014 262
7983 Вкладка МОН України 2014 284
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України 2014 355
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України 2014 292
7980 Відомість вступного випробування МОН України 2014 292
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України 2014 300
7978 Розписка в отриманні документів МОН України 2014 329
7977 Опис особової справи МОН України 2014 285
7976 Опис особової справи МОН України 2014 278
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України 2014 288
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України 2014 411
7971 приймальна комісія опис МОН України 2014 266
7970 приймальна комісія Журнал МОН України 2014 260
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України 2014 329
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України 2014 268
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю 2014 399
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки 2014 314
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами 2014 6
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна 2013 458
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна 2013 411
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. 2013 735
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. 2013 460
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. 2013 366
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 2049
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 1218
4624 Наказ. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2012 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska