The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: ������. 3

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
3137 Прогнозування показників виробничого потенціалу АПК регіону на основі сплайн-функцій Н. І. Черняк 2011 238
3136 Алгоритмічний підхід організації обчислень у середовищі ms excel Р. Г. Тадевосян, Р. О. Яцковська 2011 254
3134 Модель економічної мотивації в управлінні регіональними освітніми мережами Т. В. Січко 2011 221
3133 Проблеми і рішення автоматизованого контролю знань в навчальному процесі вузу Є. А. Паламарчук 2011 232
3132 Інтегральний показник фінансової стійкості тестового підприємства: прогноз та адекватність моделі Д. А. Найко, О. Д. Шевчук, О. Ф. Шевчук 2011 246
3131 Про існування тренду інтегрального показника фінансової стійкості тестового підприємства Д. А. Найко, О. Д. Шевчук, О. Ф. Шевчук 2011 225
3130 Інформаційні технології в експериментальній обробці даних економічних досліджень О. В. Левчук, М. В. Дзісь 2011 242
3129 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник 2011 271
3128 Сучасні інформаційні технології в економіці і сфери їх застосування О. В. Зелінська, Н. Р. Веселовська 2011 247
3127 Аналіз впровадження інформаційних систем обліку і контролю на підприємствах різних форм власності К. С. Жадько 2011 269
3126 Порівняльні характеристики ефективності математичних моделей в симетричних задачах В. П. Дубчак, В. П. Сологуб 2011 344
3125 Розв"язування диференціальних рівнянь економічного змісту засобами системи MathcadР В. Г. Дзісь, О. В. Дзісь, В. В. Кучмар 2011 249
3124 Система дистанційної освіти в Україні:проблеми та перспективи В. О. Денисюк, Н. П. Юрчук, І. В. Іонаш 2011 241
3123 Перспективи застосування інформаційних технологій в Україні Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська 2011 224
3122 Особливості побудови експертних систем для дослідження біозображень І. І. Бурденюк 2011 253
3121 Аналіз інвестиційних проектів оновлення основних засобів підприємств АПК О. В. Бондаренко, Г. М. Ковальчук 2011 235
3120 Оцінка результативності сільського господарства як виду діяльності на основі моделювання: регіональний аспект Н. В. Поліщук, В. О. Ярмоленко 2011 226
3119 Моделювання духовних категорій малого та середнього бізнесу в АПК В. М. Лисогор 2011 251
3118 Економіко-математична модель обліку закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції С. Коляденко 2011 262
3117 Метод моделей в аналізі економічних змін В. Вовк 2011 277
3116 Заробітна плата в ретроспективі економічної науки Н. П. Юрчук 2011 264
3115 До удосконалення державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств І. І. Червен 2011 248
3114 Виробництво біоетанолу у Вінницькій області:минуле та сьогодення В. Ю. Фабіянська 2011 251
3113 Роль кормов в производстве овцеводческой продукции Г. А. Туварчиева 2010 218
3112 Аналіз демографічно-трудових чинників формування системи зайнятості селян Д. М. Токарчук 2011 237
3111 Проблеми відтворення трудового потенціалу та його розвитку у Вінницькому регіоні О. П. Скорук 2011 213
3110 Трансформація методологічних засад збуту в контексті функціонування підприємтсв АПК в ринкових умовах М. В. Пшенична 2011 279
3109 Інтегральні оцінки якості продукції олійного виробництва С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська 2011 232
3108 Удосконалення сортименту продукції продовольчого підкомплексу на внутрішньому і зовнішньому ринках України І. О. Піюренко 2011 216
3107 Научно-методические аспекты эффективности использования земли в сельском хозяйстве Д. М. Пармаклі 2011 229
3106 Аналіз сучасного ринку зерна в Україні С. К. Марченко, К. М. Чорнокозинська 2011 218
3105 Стан та перспективи розвитку виробництва молока Кіровоградській області І. В. Маковійчук 2011 259
3104 Сучасний стан та розвиток виноградарства у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області А. М. Ужва, Г. В. Лялюк 2011 228
3103 Ретроспектива та сучасний стан розвитку аграрних підприємств Миколаївської області і їх землекористування В. В. Кузьома 2011 202
3102 Садівництво Черкащини:аналіз динаміки, проблеми, шляхи вирішення Л. А. Костюк 2011 259
3101 Кооперація як складова малого підприємництва в організаційній структурі аграрної економіки О. І. Костирко, І. М. Сас 2011 235
3100 Трансформація прав власності в умовах ринкової економіки на засоби виробництва В. О. Клочковська 2011 257
3099 Роль особистих селянських господарству забезпеченні продовольчої безпеки країни О. В. Клочковський, В. О. Клочковська, І. В. Іонаш 2011 203
3098 Економічна поведінка підприємств сільськогосподарського машинобудування: аналітичний аспект Н. П. Карачина 2011 211
3097 Особливості механізму управління реформуванням аграрного сектора регіону М. В. Дубініна 2011 255
3096 Вдосконалення структури виробництва олійних культур І. О. Губар, А. М. Ужва 2011 220
3095 Щодо забезпечення стабільного розвитку молокопереробних підприємств Є. П. Гнатенко 2011 219
3094 Стан та динаміка розвитку молочного скотарства в Україні О. М. Гіржева 2011 223
3093 Формування та використання трудового потенціалу сільських територій Луганської області Н. В. Бурда 2011 241
3092 Аналіз збільшення потреб паливно-енергетичних ресурсів як об"єктивна причина використання поновлюваних джерел енергії в АПК В. М. Бандура, Л. М. Коляновська 2011 228


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska