Спеціальність:
Семестр: 0
Предмет: Інформаційні системи та технології в готельно-ресторанній справі

Фото
Викладач:
Киш Людмила Миколаївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15145 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі. Методичні рекомендаці до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговув Киш Л.М., Підгурський О.І. 557
17661 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі: опорий конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговуванняспеціальність 241 Готе Киш Л.М. 175
17774 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр Киш Л.М. 249
14984 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : п рограма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслу Киш Л.М., Підгурський О.І. 28

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ІСТ в ГРС.72/