Друк

фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071

Облік і оподаткування

фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071

Облік і оподаткування