Друк

фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201

Агрономія  галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство на 2021 рік

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 

Агрономія