Друк

вступного фахового випробування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 208

Агроінженерія галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208

Агроінженерія