Друк

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 073

Менеджмент

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073

Менеджмент