Print

ПОЛОЖЕННЯ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ДРУКУ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ПРО ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ З ВИРОБНИЦТВОМ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОРАДНИЦТВА

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ГОСПРОЗРАХУНКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЦЕНТРУ ІНТЕГРАЦІЇ З ВИРОБНИЦТВОМ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОРАДНИЦТВА