Print

щодо відпрацювання пропущених лекційних та практичних занять

студентами денної форми навчання ВНАУ